Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Jan Christian Grünhage bdb8b56c5a add bind-tools for debugging 2 lat temu
docker/root/etc/s6.d initial impl 2 lat temu
.drone.yml initial impl 2 lat temu
Dockerfile add bind-tools for debugging 2 lat temu
LICENSE initial commit 2 lat temu
README.md initial impl 2 lat temu

README.md

docker.io/jcgruenhage/coredns

Simple docker container for coredns with unbound support