Dockerfile for Airsonic
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
Jan Christian Grünhage 12da6692f9 Update 'Dockerfile' 2 yıl önce
root/etc/s6.d/airsonic inital impl 3 yıl önce
.drone.yml temporarily migrate to docker hub 2 yıl önce
Dockerfile Update 'Dockerfile' 2 yıl önce
LICENSE Initial commit 3 yıl önce
README.md inital impl 3 yıl önce

README.md

docker.jcg.re/airsonic

Build Status