Dockerfile for Airsonic
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Jan Christian Grünhage 12da6692f9 Update 'Dockerfile' 2 lat temu
root/etc/s6.d/airsonic inital impl 3 lat temu
.drone.yml temporarily migrate to docker hub 2 lat temu
Dockerfile Update 'Dockerfile' 2 lat temu
LICENSE Initial commit 3 lat temu
README.md inital impl 3 lat temu

README.md

docker.jcg.re/airsonic

Build Status