Dockerfile for Airsonic
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 

35 rader
757 B

pipeline:
docker:
image: plugins/docker
repo: docker.io/jcgruenhage/airsonic
build_args:
- VERSION=${VERSION}
registry: docker.io
secrets: [docker_username, docker_password]
tags: ${VERSION}
docker:
image: plugins/docker
repo: docker.jcg.re/airsonic
build_args:
- VERSION=v10.1.2
registry: docker.jcg.re
secrets: [docker_username, docker_password]
tags: latest
when:
matrix:
VERSION=v10.1.2
notify:
image: ptman/drone-plugin-matrix
homeserver: https://jcg.re
roomid: "!DGMJhcCufFwStBhKpv:gruenhage.xyz"
userid: "@drone:jcg.re"
secrets:
- matrix_accesstoken
matrix:
VERSION:
- v10.1.2
- v10.1.1
- v10.1.0
- v10.0.1
- v10.0.0